Val av partikongressombud 2019

Just nu pågår val av partikongressombud.Det är partidistriktet som ansvarar för valgenomförandet i perioden 29 oktober- 12 november. Alla medlemmar ska antingen ha fått ett mail eller brev där uppgifterna om omröstningen finns.

Vi håller även två valmöten: 5 november, 17:00- 20:00, och 7 november, 10:00-12:00, båda på partiexpeditionen på Olof Palmes plats 1.

Malmö har 45 kandidater. De presenterades i senaste numret av Hjärter Ess. Utav dessa ska nio utses till ombud. Partikongressen kommer att hållas 22-24 mars 2019 i Örebro.