Partikongressen 2019 kommer att hållas 22-24 mars i Örebro

Malmös kongressombud är Rose-Marie Carlsson, Marie Granlund, Elin Kramer, Amani Loubani, Charlotte Malmborg, Carina Nilsson, Mathias Persson, Carina Svensson och Jan Svärd. De ingår i den skånska delegationen på 34 ombud. Partikongressen kommer att hållas 22-24 mars 2019 i Örebro.