POLISHÖGSKOLA TILL MALMÖ
+ 10 000 nya polisanställda!

Polishögskola i Malmö och 10 000 fler polisanställda

Tryggheten ska öka i hela landet – och för det krävs fler poliser. Därför föreslår Socialdemokraterna 10 000 fler polisanställda fram till 2024 och två nya polishögskolor, varav en kommer öppnas i Malmö.

Sverige är i grunden ett tryggt land. Men utvecklingen under senare år har ställt polisen inför en lång rad krävande utmaningar. Vi ser en ny brottsstruktur växa fram med ökade krav på polisinsatser. Vi vill därför inte bara upprätthålla polisens kapacitet, utan stärka polisens förmåga. Vi vill därför se 10 000 fler polisanställda till 2024.

För att kunna utbilda fler poliser kommer två nya polishögskolor att öppnas. En av dessa kommer öppnas i Malmö och bedriva verksamheten i samarbete med Malmö högskola, som nästa år blir Malmö Universitet.

Detta har vi genomfört under mandatperioden:


• Totalt 2,7 miljarder kronor i ökat anslag 2017-2020.

• Fördubblat antal platser på polisutbildningen.

• Skärpta straff för vapeninnehav och handgranater.

• Skärpt lagstiftning för organiserad brottslighet.

• Stärkt brottsförebyggande arbete.

• Pilotverksamhet med jourdomstolar för unga.

• Ser över straffrabatten för unga lagöverträdare.

Socialdemokraterna vill också:

Stoppa gängkriminaliten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Straffen för vapenbrott och grova våldsbrott ska vara kännbara. Mer sociala åtgärder ska riktas mot ungdomar i riskzonen.

Satsa på polisen. Polisen ska finnas där den behövs som bäst. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och brottsoffer ska få ett bra bemötande. Polisyrket måste bli mer attraktivt och arbetsvillkoren och arbetsmiljön för landets poliser måste förbättras. Mer renodling av polisyrket med minskad administration.  

Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd. Stödet till barn som bevittnar våld ska förbättras.

Polishögskola i Malmö och 10 000 fler polisanställda

Tryggheten ska öka i hela landet – och för det krävs fler poliser. Därför föreslår Socialdemokraterna 10 000 fler polisanställda fram till 2024 och två nya polishögskolor, varav en kommer öppnas i Malmö.

Sverige är i grunden ett tryggt land. Men utvecklingen under senare år har ställt polisen inför en lång rad krävande utmaningar. Vi ser en ny brottsstruktur växa fram med ökade krav på polisinsatser. Vi vill därför inte bara upprätthålla polisens kapacitet, utan stärka polisens förmåga. Vi vill därför se 10 000 fler polisanställda till 2024.

För att kunna utbilda fler poliser kommer två nya polishögskolor att öppnas. En av dessa kommer öppnas i Malmö och bedriva verksamheten i samarbete med Malmö högskola, som nästa år blir Malmö Universitet.

Detta har vi genomfört under mandatperioden:


• Totalt 2,7 miljarder kronor i ökat anslag 2017-2020.

• Fördubblat antal platser på polisutbildningen.

• Skärpta straff för vapeninnehav och handgranater.

• Skärpt lagstiftning för organiserad brottslighet.

• Stärkt brottsförebyggande arbete.

• Pilotverksamhet med jourdomstolar för unga.

• Ser över straffrabatten för unga lagöverträdare.

Socialdemokraterna vill också:

Stoppa gängkriminaliten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Straffen för vapenbrott och grova våldsbrott ska vara kännbara. Mer sociala åtgärder ska riktas mot ungdomar i riskzonen.

Satsa på polisen. Polisen ska finnas där den behövs som bäst. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och brottsoffer ska få ett bra bemötande. Polisyrket måste bli mer attraktivt och arbetsvillkoren och arbetsmiljön för landets poliser måste förbättras. Mer renodling av polisyrket med minskad administration.  

Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fler gärningsmän ska ställas inför rätta. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd. Stödet till barn som bevittnar våld ska förbättras.