Socialdemokratiska lokalradion i Malmö sänder varje vardagsmorgon mellan
kl. 8.00-9.30 på 89,2, eller
 via webbradion via länken nedan.

Programledaren Patrik Lindqvist kan nås på telefon 040-631 22 35