Är du intresserad hur det har gått med de reformer som vi gick till val på 2014? Du hittar sammanställningen över reformerna nedan tillsammans med en uppskattning över dess hur bra det har gått att genomföra dem.

 

VI TAR BARN OCH LEK PÅ ALLVAR

 • Öka rättvisan och frigöra tid till undervisning genom central rättning av de nationella proven.

√ Regeringens proposition om detta bifölls av riksdagen i november 2017. De nya reglerna gäller från juni 2018.

 

 • Bygga 5000 nya förskoleplatser.

√ Målet kommer att nås under mandatperioden. Förutom nya förskoleplatser i nettosiffror fasar vi ut gamla undermåliga förskolelokaler och lämnar tillbaka en del till grundskolan.

 

 • Servera ekologisk mat i alla skolor och förskolor.

√ Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 – från 10 procent till 59 procent år 2016 inom hela den kommunala organisationen. Målet till år 2020 är att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Inför 2018 gavs förskolenämnden och grundskolenämnden, i samarbete med servicenämnden, i uppdrag att höja andelen ekologisk mat som serveras i stadens förskolor och skolor.

 

 • Utveckla nya giftfria förskolor.

√ I Sorgenfri har byggts en kemikaliesmart och Svanenmärkt förskola. Malmös kemikalieplan anger riktlinjer för hur barn- och ungas miljö ska vara så giftfri som möjligt och hur farliga kemikalier ska fasas ut från miljöer där barn och unga vistas.

 

 • Bygga fler temalekplatser och andra utvecklande arenor för lek.

√ Fyra temalekplatser har tillkommit inklusive vattenlekplatsen i Hyllie och fågellekplatsen i Tygelsjö. Totalt finns 19 temalekplatser nu. Fler planeras, bland annat på Ribban.

 

 

INGEN UNG UTAN JOBB

 • Inrätta 500 traineejobb för ungdomar 18-24 år som ett led i den statliga satsningen

√ Kommunen beviljades statsbidrag för 30 årsstudieplatser. Reformen är nu avslutad och har ersatts av bland annat extratjänster. I nuläget finns 400 extratjänster inom Malmö stads organisation.

 

 • Erbjuda 500 praktikplatser inom Malmö stad

√ 270 kommunala arbetsplatser har erbjudit 949 praktikplatser till Ung i sommar och Sommarpraktikprojektet. Därutöver finns ett stort antal praktikplatser kopplat till en rad övriga arbetsmarknads- och utbildningsinsatser såsom exempelvis Krami, Fenix, Portalen, talangprogrammen, Praktik vid events, utbildningspraktik etc.

 

 • Utöka Ung i Sommar och Praktik vid events med 300 platser

√ Med råge.

Praktik vid events hade 2015; 760 platser, 2016; 834 och 2017; 1192=432 fler platser.

Ung i sommar hade 2015; 2471 platser, 2016; 2414 och 2017; 2681=210 fler platser.

Bara under mandatperioden hittills har det skapats ytterligare 642 praktikplatser.

 

 • Skapa en träningsskola för arbetsmarknadsinsatser (TAMU) med 200 platser

Staden startade den 1 maj 2016 den första TAMU-insatsen, som driver en lunchrestaurang i Limhamn. I insatsen ingår tjugo deltagare åt gången. Flera deltagare har redan gått vidare till arbete. Fram till projektavslutet den 31 januari 2019 ska ytterligare 120 platser erbjudas.

 

 

FLER BOSTÄDER NU

 • Kraftigt öka byggtakten av bra, prisvärda hyresrätter inom vårt kommunala bostadsbolag MKB

√ 2013 färdigställde MKB 28 lägenheter. 2017 färdigställdes 520 lägenheter, vilket innebär 1569 färdigställda lägenheter 2015-2017 – långt över vallöftet. Stadens markpolitik har tillsammans med det statliga investeringsstödet sänkt hyrorna för drygt ettusen lägenheter.

 

 • Planera för en tät och grön stad med stationsnära bostäder.

√ Nyhamnen är ett bra exempel på detta, även nytt kvarter vid Triangeln, Sorgenfri och vid den nya stationen i Rosengård.

 

 • Sätta press på byggbolag att sätta spaden i marken på redan antagna byggrätter och bygglov.

√ Det finns en större press idag med böter om de inte bygger i tid och där de kan förlora byggrätten.

 

 • Stimulera byggandet av prisvärda hyresrätter.

√ I Lindängen byggs nu t.ex. treor och fyror till rimliga priser. Studentbostäder byggs på taken i Rosengård, innovativa grepp för att öka byggandet av hyresrätter till bra priser. Det statliga investeringsstödet och stadens markpolitik har stor inverkan på att det byggs många hyresrätter i Malmö.