TRYGGA OCH BRA SKOLOR
FÖR ALLA MALMÖS BARN

Trygga skolor ger bättre skolresultat


För oss Socialdemokrater står skolan i fokus. Sex år i rad har eleverna i Malmös skolor nått högre resultat. Skillnaderna mellan skolorna har minskat – och mest har resultaten ökat i de skolor med de tuffaste förutsättningarna. Fler elever känner sig nöjda och uppger att de fått mer ro att koncentrera sig.

Det är främst ett kvitto på att Malmös elever och lärare gör fantastiska insatser. Men också på att vi socialdemokrater prioriterar arbetet för en jämlik och likvärdig skola, genom att fördela resurserna så att skillnaderna mellan skolorna minskar.

Vi utgår ifrån att alla barn kan och vill växa. Men vi är inte nöjda. Alla elever ska lyckas och det finns mer kvar att göra. Nu prioriterar vi ytterligare insatser för ökad trygghet och för att förbättra studieron i alla Malmös skolor. Så bygger vi Malmö helt.

Trygga skolor ger bättre skolresultat


För oss Socialdemokrater står skolan i fokus. Sex år i rad har eleverna i Malmös skolor nått högre resultat. Skillnaderna mellan skolorna har minskat – och mest har resultaten ökat i de skolor med de tuffaste förutsättningarna. Fler elever känner sig nöjda och uppger att de fått mer ro att koncentrera sig.

Det är främst ett kvitto på att Malmös elever och lärare gör fantastiska insatser. Men också på att vi socialdemokrater prioriterar arbetet för en jämlik och likvärdig skola, genom att fördela resurserna så att skillnaderna mellan skolorna minskar.

Vi utgår ifrån att alla barn kan och vill växa. Men vi är inte nöjda. Alla elever ska lyckas och det finns mer kvar att göra. Nu prioriterar vi ytterligare insatser för ökad trygghet och för att förbättra studieron i alla Malmös skolor. Så bygger vi Malmö helt.

YTTERLIGARE SATSNINGAR
FÖR TRYGGHET OCH STUDIERO

1

Fler vuxna i skolan

Fler vuxna behövs i skolan. Dagens lärarbrist gör att det är svårt att rekrytera behörig personal men det finns andra yrkesgrupper som skulle kunna avlasta lärarna i deras arbete. Därför vill vi möjliggöra att det anställs fler vuxna med andra befattningar i skolan.

2

Fullt fokus på närvaro och minskad frånvaro

Elever ska vara i skolan. Återkommande ogiltig frånvaro måste tidigt motverkas för att förhindra att elever hamnar efter och utanför. Aktivt och systematiskt arbete med att främja närvaro och motverka frånvaro måste ske på alla nivåer.

2

Fullt fokus på närvaro och minskad frånvaro

Elever ska vara i skolan. Återkommande ogiltig frånvaro måste tidigt motverkas för att förhindra att elever hamnar efter och utanför. Aktivt och systematiskt arbete med att främja närvaro och motverka frånvaro måste ske på alla nivåer.

3

Förstärkt elevhälsa

Elevhälsan behöver förstärkas. För att skolor ska ha möjlighet att fånga upp de elever som hamnat på glid och arbeta förebyggande måste elevhälsan förstärkas. Ökade satsningar på elevhälsan är också avgörande för att stoppa den växande psykiska ohälsan bland unga.

Engagera dig för ett ännu bättre Malmö!

BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA!

Bli medlem!