Studier

På denna sida hittar du all information om studier i vårt parti.

Medlemsutbildning – 2017

Utbildningen vänder sig till alla medlemmar och omfattar fyra delkurser. Utbildningen ger baskunskaper om vår ideologi, historia, organisation och våra politiska motståndare. Delkurserna genomförs regelbundet och datumen för höstens kurstillfällen är nu klar.

Utifrån eget behov och tidigare kunskaper väljer du vilka och i vilken ordning som du deltar på de olika kurserna. På bilden nedan hittar du höstens kurstillfällen och information om hur du anmäler dig!

Kunskap är makt!

På länken nedan hittar du en hel del information om våra studier samt studiematerial som är aktuellt!

Studieportalen för Socialdemokraterna och ABF.