Styrelseförteckning över föreningarnas och klubbarnas årsmöten 2019

Senast den sista februari ska våra föreningar och klubbar hålla sitt årsmöte. På dessa väljer vi människor till olika funktioner i styrelsen, valberedningen, revisionen osv.

denna länk kan du meddela vilka personer som har blivit valda i styrelserna i våra föreningar och klubbar efter årsmöten 2019: klicka här.