Malmö växer, när alla kan växa!

Malmö är mycket. Malmö är den unga globala staden där rekordmånga arbetstillfällen skapades förra året – men där allt för många – inte minst ungdomar – saknar ett arbete.

Malmö är staden där eleverna förbättrat sina skolresultat fem år i rad – men där allt för många barn och unga inte får chansen att nå sin fulla potential.

Malmö är den gröna täta staden där det byggs bostäder som aldrig förr – men där vi behöver byggas fler bostäder till rimliga priser.

Malmö är den barnvänliga storstaden. Med ett rikt fritids- och kulturliv, där det nästan alltid är promenad- eller cykelavstånd till förskolan och där barns lek tas på allvar. Samtidigt finns här storstadens utmaningar, som segregation och utanförskap.

Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla Malmöbor får ta del av Malmös utveckling.

Den svenska modellen gör Malmö starkare!

Den stora konflikten i svensk politik handlar om vilken samhälle vi vill ha. På ena sidan står de högerpartier som vill montera ner den, på den andra sidan står vi som vill utveckla och bygga vidare på den svenska modellen. Så här fortsätter vi utveckla välfärden och bygga Malmö starkt.

 

Fler i jobb och färre arbetslösa ungdomar
– Flera företag flyttar hit sina huvudkontor.
– 44 000 nya jobbtillfällen under 2015.
– Sjunkande ungdomsarbetslöshet.
…men vi är inte nöjda förrän alla har ett arbete med bra villkor och schysst lön. 

 

Fler förskoleplatser och bättre skolresultat
– 900 nya förskoleplatser 2016.
– 200 nya tjänster i barnomsorgen 2016.
– Förbättrade skolresultat 5 år i rad och minskade skillnader mellan skolorna.
…men vi är inte nöjda förrän alla kan växa upp i trygghet och nå sin potential.

 

Fler anställda i äldreomsorgen och tryggare omsorg
– 70 miljoner kronor ger fler anställda och mer tid för den enskilde.
– Mobilt akutteam för de mest sjuka.
– Ökat inflytande över sin vardag för Malmös äldre.
… men vi är inte nöjda förrän alla har den bästa möjliga omsorg.

 

Rekordmånga nya bostäder
– 545 nya hyreslägenheter i MKB 2015.
– 2 220 nya bostäder började byggas 2015.
– 80 000 planerade bostäder till 2040.
…men vi vill att det byggs fler bostäder till rimligt pris.