Vår politik

VÅR POLITIK

Malmö är i dag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna.

VI TAR BARN OCH LEK PÅ ALLVAR.

I Malmö ska varenda unge få möjlighet att växa och utveckla sina talanger. Föräldrarnas bakgrund ska inte få avgöra hur man lyckas i skolan eller vilken framtid man får. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att arbeta, bo och låta sina barn växa upp i vår stad.

Malmö växer så det knakar. Speciellt andelen barn mellan 1 och 5 år ökar. Vi arbetar hårt för att barnen ska få ta sin självklara plats i hela staden. Det handlar om allt ifrån att säkra cykelvägar till skolan, till att erbjuda gratis konst och kultur till att skapa pedagogiska och roliga lekplatser i världsklass. Och självklart handlar det om att fortsätta storsatsa på att utveckla och förbättra förskolorna och skolorna.

En socialdemokratisk regering kommer:

 • Införa mindre klasser i de lägre årskurserna.
 • Ge läxhjälp till alla som behöver.
 • Ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till 30 timmar i förskolan.
 • Anställa fler speciallärare och specialpedagoger.

En socialdemokratisk regionledning kommer:

 • Anställa fler barnmorskor på förlossningen, så att förlossningen blir trygg.
 • Återinföra ett patienthotell för Malmös nyblivna föräldrar.

En socialdemokratisk ledning i Malmö kommer:

 • Öka rättvisan och frigöra tid till undervisning genom central rättning av de nationella proven.
 •  Bygga 5000 nya förskoleplatser.
 •  Servera ekologisk mat i alla skolor och förskolor.
 •  Utveckla nya giftfria förskolor.
 • Bygga fler temalekplatser och andra utvecklande arenor för lek.

 

INGEN UNG UTAN JOBB.

Varje dag slår åtta nya företag upp sina dörrar i Malmö, varje dag åker tusentals människor till jobbet. Sedan år 2000 jobbar cirka 30 procent fler i Malmö. Ett jobb ger frihet, ett eget jobb skapar möjligheter att förverkliga idéer och är en förutsättning för att man ska kunna starta vuxenlivet. Tyvärr står alltför många malmöungdomar utan jobb idag. 

Det behövs ett ordentligt krafttag för motverka ungdomsarbetslösheten. Risken för ungdomar att fastna i långtidsarbetslöshet ökar mångdubbelt redan efter sex månader av arbetslöshet. Därför ska insatser och aktivitet komma så tidigt som möjligt.

Vi utlovar ett omfattande jobb- och aktivitetspaket för ungdomar. Totalt omfattar paketet platser och arbete för 1000 malmöungdomar. Den av Socialdemokraterna centralt utlovade 90-dagarsgarantin ska förverkligas i Malmö snabbast möjligt.

 

En socialdemokratisk regering kommer:

 • Införa en ungdomsgaranti – inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar vara i jobb, studier eller praktik.
 • Utforma utbildningar för bristyrken, tillsammans med arbetsgivarna.
 • Utveckla Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist så att arbetssökande och arbetsgivare snabbt kan hitta varandra.

En socialdemokratisk regionledning kommer:

 • Anställa fler i vården.
 • Göra kommunala och regionala investeringar i hållbar infrastruktur och bostadsbyggande.
 • Stötta företag som utvecklar hållbar miljöteknik.
 • Ta in fler praktikanter, offentligt skyddade arbeten (OSA) och lönebidragsanställda inom Region Skåne.

En socialdemokratisk ledning i Malmö kommer:

 • Inrätta 500 traineejobb för ungdomar 18-24 år som ett led i den statliga satsningen.
 • Erbjuda 500 praktikplatser inom Malmö stad.
 • Utöka Ung i Sommar och Praktik vid events med 300 platser.
 • Skapa en träningsskola för arbetsmarknadsinsatser (TAMU) med 200 platser.

 

FLER BOSTÄDER NU.

Malmö behöver ett ökat bostadsbyggande för social rättvisa, minskad trångboddhet och för att locka nya invånare och företag. Bostaden är en rättighet. Den ger unga en möjlighet ta steget ut i vuxenlivet. Den gör det möjligt att ta det nya jobbet eller börja på utbildningen och den är en förutsättning för att Malmös positiva utveckling ska fortsätta.

Därför vill vi socialdemokrater verka för ett krafigt ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet är också den viktigaste byggstenen för att Malmö ska bli en grön och tät stad. Stora infrastruktursatsningar har gjorts, och kommer göras, i och runt Malmö. Malmöringen, Malmöexpressen, Citytunneln – vi vill knyta satsingarna till en nysatsning på bostäder. Hem som är lätta att resa till och från. Det behövs ett krafttag och vi vill sätta igång en stor satsning på bostadsbyggandet. Tillsammans med en socialdemokratisk regering kommer vi ha rätt verktyg att bygga Malmö helt.

En socialdemokratisk regering kommer:

 • Se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020.
 • Forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet.
 • Fördela en tillväxtmiljard till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd.
 • Införa en byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter samt se till att staten genom SBAB tillhandahålla kapital för nybyggnation.
 • Förändra plan- och bygglagen för att snabba på byggprocessen.
 • Modernisera miljonprogrammet på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

En socialdemokratisk ledning  i Malmö kommer:

 • Kraftigt öka byggtakten av bra, prisvärda hyresrätter inom vårt kommunala bostadsbolag MKB.
 • Planera för en tät och grön stad med stationsnära bostäder.
 • Sätta press på byggbolag att sätta spaden i marken på redan antagna byggrätter och bygglov.
 • Stimulera byggandet av prisvärda hyresrätter. 

 

 

 

TÅG I TID.

Det ska vara enkelt för människor att ta sig till jobbet och för gods att transporteras. Det måste gå att lita på att tågen går i tid. Det är viktigt för ett land som Sverige med en stark exportindustri och många kunskapsintensiva företag. Det är också många som pendlar till jobbet och avstånden är ibland långa.

Vårt mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020 och ska målet nås måste Skånes infrastruktur framtidssäkras genom både förbättrat järnvägsunderhåll och byggstart av en ny järnväg, i en första etapp Malmö-Lund-Hässleholm.

I Malmö vill vi sätta igång persontrafik på Malmöringen med fler stationer runt staden och i framtiden även en spårväg längs de mest trafikerade stråken.. Med dessa investeringar följer även ett ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen vilket i sin tur också skapar fler arbetstillfällen. Spårbunden trafik är framtiden för ett hållbart resande både inom och mellan städerna i Sverige

En socialdemokratisk regering kommer:

 • Se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020.
 • Forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet.
 • Fördela en tillväxtmiljard till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd.
 • Införa en byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter samt se till att staten genom SBAB tillhandahålla kapital för nybyggnation.
 • Förändra plan- och bygglagen för att snabba på byggprocessen.
 • Modernisera miljonprogrammet på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

En socialdemokratisk ledning i Malmö kommer att:

 • Kraftigt öka byggtakten av bra, prisvärda hyresrätter inom vårt kommunala bostadsbolag MKB.
 • Planera för en tät och grön stad med stationsnära bostäder.
 • Sätta press på byggbolag att sätta spaden i marken på redan antagna byggrätter och bygglov.
 • Stimulera byggandet av prisvärda hyresrätter. 

 

 

Läs vårt program för ett helt Malmö

REKOMMENDERA

[ultimatesocial_false facebook=”true” twitter=”true” count=”false”]