Våra program


Malmö är i dag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna. Nedan kan läsa våra politiska program.

 

Kommunalpolitiskt program för nästa mandatperioden har fastställts på vårt årsmöte i mars 2018.

Kommunalpolitiska programmet- 2018-2022 -textversion

 

Nytt trygghetspolitiskt program togs på representantskapet den 29 januari 2018.

Trygghetspolitiskt Program -Socialdemokraterna i Malmö 2018

 

Nytt kulturpolitiskt program togs på representantskapet den 23 oktober 2017.

Kulturpolitiskt program- Socialdemokraterna i Malmö 2017

 

Kommunalpolitiska programmet för 2015-2018 som togs på årsmötet den 29 mars 2014

Vi bygger Malmö helt 2015-2018

 

Fritidspolitiska programmet ”Ungas Fritid” som togs på årsmötet 2014

Ungas fritid

 

Äldrepolitisk plattform togs 2014 och gäller för perioden 2015-2018.

Ett gott liv hela livet

Anmäl dig!

Tickets are no longer available.