Investeringar för
ett helt Malmö

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten stärkta. Malmö ligger i framkant och utmärker sig inom såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling.

Med en växande befolkning ställs det höga krav på de kommunala verksamheterna, på välfärden och sysselsättningen, och på bostadsbyggandet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 ser vi till att investera i ett helt Malmö. I fokus för det arbetet står satsningar på ökad trygghet, skolan och klimat. 

Ladda ner budgetdokument

Våra program

Våra program


Malmö är i dag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria visar att ingenting är omöjligt när det finns mod och handlingskraft. Men vi är inte nöjda. Nu fokuserar vi på att stärka vår viktigaste tillgång, Malmöborna. Nedan kan läsa våra politiska program.

 

Kommunalpolitiskt program för nästa mandatperioden har fastställts på vårt årsmöte i mars 2018.

Kommunalpolitiska programmet- 2018-2022 -textversion

 

Nytt trygghetspolitiskt program togs på representantskapet den 29 januari 2018.

Trygghetspolitiskt Program -Socialdemokraterna i Malmö 2018

 

Nytt kulturpolitiskt program togs på representantskapet den 23 oktober 2017.

Kulturpolitiskt program- Socialdemokraterna i Malmö 2017

Här kan du se den kulturpolitiska debatt som hölls i slutet av januari 2018 med anledning av nya programmet:

 

Kommunalpolitiska programmet för 2015-2018 som togs på årsmötet den 29 mars 2014

Vi bygger Malmö helt 2015-2018

 

Fritidspolitiska programmet ”Ungas Fritid” som togs på årsmötet 2014

Ungas fritid

 

Äldrepolitisk plattform togs 2014 och gäller för perioden 2015-2018.

Ett gott liv hela livet

Anmäl dig!

Ange namn och e-postadress i fälten nedan.

Investeringar för
ett helt Malmö

Malmö är staden som ständigt växer och utvecklas. Jobben är fler än någonsin och skolresultaten stärkta. Malmö ligger i framkant och utmärker sig inom såväl social- som miljömässigt hållbar utveckling.

Med en växande befolkning ställs det höga krav på de kommunala verksamheterna, på välfärden och sysselsättningen, och på bostadsbyggandet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för 2018 ser vi till att investera i ett helt Malmö. I fokus för det arbetet står satsningar på ökad trygghet, skolan och klimat. 

Ladda ner budgetdokument