Café Per Albin, Hösten

Café Per Albin fortsätter som vanligt under hösten med träffar varje första måndag i månaden!

 

Du som är medlem får medlemsinformation via mail. Ifall du inte får denna – då har vi fel epostadress till dig. Hör av dig med rätt epostadress så kommer du att få information om vår verksamhet.

Medlemmar får även vår tidning ”Hjärter Ess”. I denna finns olika datum med aktiviteter.