Dokument

Här hittar du som medlem olika dokument och resurser, för nedladdning, som du kan ha nytta i ditt partiarbete.

Representantskap 29 januari 2018

På detta representantskap kommer ett förslag till trygghetspolitiskt program att behandlas. Denna finns att läsa nedan:

Förslag till trygghetspolitiskt program

Samlade motioner till Distriktskongressen 2018

Presentationer från representantkapet 23 maj

På representantskapet den 23 maj visades två presentationer. Den ena presentationen berörde jämställdheten i vårt parti och den andra presentationen berörde förslag som kommit för att stoppa skattefusket i Sverige.

Nedan kan du ladda ner dem.

Jämställdhetsanalys Representantskap 23 maj -16

Bekämpa skattefusket LJ

Valstatistik 2014

Här kan du ladda ner Anders Rubins presentation över valresultatet i Malmö som han presenterade på representantskapet den 29 september.

Valet 2014 (Powerpoint dokument)