Inför valet 2018

Inför valet 2018

Arbetet inför valet 2018 påbörjades under 2017 då det under våren skickades ut öppna frågor till föreningar och klubbar kring vilka politiska frågor som behöver lyftas upp under nästa mandatperiod. Under hösten 2017 skickades ett utkast till kommunalpolitiskt program för remiss fram till den 31 december. Förslaget syns nedan.

Under hösten kunde våra föreningar och klubbar nominera till kommunfullmäktige. Nomineringstiden är nu slut och valberedningen har påbörjat sitt arbete. Listan till kommunfullmäktige kommer att fastställas på årsmötet den 24 mars 2018.

Utkast till Kommunalpolitiskt program 2019-2022- HÖSTEN 2017

 

Listor till riksdag och till regionfullmäktige 2018

På representantskapet den 27 november fattade vi beslut om våra listor vid val till riksdagen och regionfullmäktige 2018. Grattis till alla som blev valda!

Vet du inte vilka som utsågs? Klicka nedan för att se. Det formella beslutet kommer att tas på partidistriktets valkonferens i mars.

Lista vid val till Riksdag 2018

Lista vid val till Regionfullmäktige 2018