SSU Malmö

SSU i Malmö

Det sker stora förändringar i Sverige idag, hela tiden. Förändringar som vi unga måste vara med och forma. Är inte vi med och driver radikala ideologiska krav på dagspolitiken är det någon annan som formar vår verklighet åt oss. Därför är det viktigt att just Du engagerar dig. Det är vi tillsammans som är starka och kan förändra samhället. Kollektiva insatser och ett brinnande solidariskt engagemang är inte inaktuellt, det är lika viktigt med unga röda krafter i samhället som det alltid har varit.

SSU är Sveriges största ungdomsförbund. Enbart i Skåne finns det över 2000 medlemmar. Ett av de största skälen för att gå med i SSU är att då får du chansen att vara med och forma vår omvärld i den framtid som vi ska leva i. Vi driver på partiet, vi är med och formar Sverige och vår internationella politik. Det är rätt tid att gå med nu!

Det första som händer som ny medlem är att du kommer med i någon av våra klubbar. Det är här du kommer att träffa likasinnade ungdomar och trevliga kamrater. I Malmö finns det för närvarande flera olika aktiva SSU-klubbar. Verksamheten varierar från klubb till klubb. Vi bedriver kampanjer mot privatiseringar, för en solidarisk bostadspolitik – som exempel. Vi deltar i samhällsdebatten i media och är ute på skolor och arbetsplatser. Vi bildar oss ideologiskt och formar gemensamma visioner om ett nytt samhälle som är rättvist och jämlikt.

Vi gör också en egen tidning, Kamraten. Där skapar vi plats för en radikal socialistisk debatt om frågor som påverkar människor i deras vardag men ger också utrymme för internationella frågor och politisk historieskrivning. Allt detta ur ett socialistiskt perspektiv, en samhällsanalys som annars inte släpps fram i borgerlig media.

Är du fackligt aktiv? Gå med i SSU Facket och forma din vardag även med politiken som ett verktyg. Vi utför samma kamp, för samma mål men med olika medel. Vi behöver dina fackliga erfarenheter i vårt arbete, så som det politiska behövs inom fackföreningsrörelsen. Tillsammans bildar vi en stark arbetarrörelse!

Vill du kontakta oss på vår expedition så finns vi i Folkets Hus vid Nobeltorget i Malmö. Du kan även ringa till vår ombudsman på 070 – 830 58 31.

Vår solidaritet är blind för hudfärger och döv för olika språk. Vilket kön man har eller vem man blir kär i ska inte påverka ens möjligheter i livet. Gå med i vår kamp för ett rättvist samhälle, utan klassklyftor och förtryck!

Du kan läsa mer om SSU här.

Välkommen!