Ordförande

Joakim Sandell
Mobil: 072-4676180
joakim.sandell@malmo.sap.se

 

Vice ordförande och kyrkopolitiskt ansvarig

Carina Svensson
Arbete: 040-336669
Mobil: 073 -3545168
carina.e.svensson@malmo.se

 

Kassör

Leif Jakobsson
Arbete: 08-7864836
Mobil: 070-3439759
leif.jakobsson@riksdagen.se

 

Ordinarie ledamot

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Mobil: 073-5799701
katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se

 

Ordinarie ledamot

Rose-Marie Carlsson
Mobil: 073-061 08 09
rossicarlsson@hotmail.com

 

Ordinarie ledamot

Amani Loubani
Mobil: 073-950 10 57
amani_loubani@yahoo.com


Suppleant

Hillevi Larsson
hillevi.larsson@riksdagen.se

 

Suppleant

Andreas Schönström
Arbete: 040 341016
Mobil: 0709-116897
andreas.schonstrom@malmo.se

 

Suppleant

Agnes Kauranen
Mobil: 076-804 66 99
agnes93@msn.com


Adjungerad

Curt Jacobsson, Socialdemokrater för Tro och solidaritet
Mobil: 073-391 59 43
curt.jacobsson@bredband.net

 

Adjungerad

Teba Awni, SSU Malmö
Mobil: 076-561 48 95
tiba.awni.ssu@gmail.com

 

Adjungerad

Carina Nilsson, S-kvinnor
Arbete : 040-341261
Mobil: 070-2465038
carina.nilsson.ks@malmo.se

 

Ordinarie ledamot och facklig ledare

Elin Kramer
Mobil: 070-149 19 63
elin.kramer@handels.se

 

Ordinarie ledamot och studieorganisatör

Mathias Persson
Mobil: 073- 3123333
mathias4juli@gmail.com

 

Ordinarie ledamot

Daniel Wolski
Mobil: 073-7038097
daniel_wolski@hotmail.com

 

Ordinarie ledamot och internationellt ansvarig

Juan-Tadeo Espitia
Mobil: 0769-455669
juan.espitia@malmo.se

 

Ordinarie ledamot

Neziya Rahman
Mobil: 076-199 86 29
nezija@hotmail.com

 

 

 

 

 

Suppleant

Mubarik Mohamed Abdirahman
Mobil: 070-429 54 14
mubarik_1982@hotmail.com

 

Suppleant

Anette Ellis
Mobil: 070-518 34 18
anette.ellis@humana.se

 

Suppleant

Stefan Pinjefors
Mobil: 073-426 13 29
stefan.pinjefors@gmail.com

 

Adjungerad

Filip Sjöstand, S-Studenter
Mobil: 070-274 59 11
pfesjostrand@gmail.com

 

Adjungerad

Johanna Axerup, HBT S- förening
Mobil: 076- 899 55 47
johannaaxerup@gmail.com

 

Adjungerad och Valledare

Björn Gudmundsson, Expeditionen
Arbete : 040-6312236
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se