Budget för Malmö 2023

Tuffa tider kräver ett starkt styre.

Idag lägger vi Socialdemokrater fram en trygg och ansvarsfull budget för Malmö tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna. Det är en återhållsam budget, som syftar till att föra staden genom en tuff tid i Sverige och världen. Med krig, inflation och höga räntor som påverkar Malmöbors ekonomi, företags möjligheter att utvecklas och kommunens verksamheter.

Som tur är har vi i Malmö sparat i ladorna under många år genom god ordning i stadens finanser. Därför kan vi nu använda en del av de cirka fyra miljarder som vi har sparat i den så kallade resultatutjämningsreserven.

Men trots det kommer det att krävas effektiviseringar och besparingar i verksamheterna. För oss är det viktigt att dessa främst sker i ”hårda” nämnder som exempelvis Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Stadsbyggnads­nämnden och Servicenämnden. Vi kommer inte att ta ut vinst från MKB. Och frysta politikerlöner är också en självklarhet.

Men i svåra tider behövs ett starkt samhälle som allra mest. Därför värnar vi Malmöbornas välfärd och förbättrade villkoren för välfärdsyrkena. Arbetslösheten i Malmö sjunker och vi ska fortsätta att få fler ut i arbete och bort från försörjningsstöd. Och vi ska prioritera den gröna omställningen, stärkta av infrastrukturinvesteringarna med ex. elbussar som är i gång.

Med den här budgeten tar vi Socialdemokrater vårt ansvar för Malmö i tuffa tider. Samtidigt som vi fortsätter att värna ett rättvist och starkt samhälle för alla.

Mer om budgeten hittar du här:

facebook Twitter Email