Det räcker nu! Temakväll om sjukvården.

11 september klockan 18.00
Spånehusvägen 47, ABF-huset


Läget för sjukvården i Malmö och Skåne är akut. Sjukvården är underfinansierad och vårdköerna är rekordlånga. På flera platser i Malmö är det svårt att få träffa en läkare i rimlig tid. Väntetiderna till barnpsykiatrin är långa. Inom cancervården får de flesta patienter inte vård inom de tidsbegränsningar som gäller.

Trots de stora behoven väljer regeringen och Sverigedemokraterna att minska statsanslagen till svensk sjukvård. Parallellt med det väljer det moderatledda styret i Region Skåne att öka sparkraven.

Det ekonomiska läget och den förda politiken leder till ständiga personalkriser och högre arbetsbelastning för den personal som stannar kvar. Bristen på sjuksköterskor och annan personal är stor och Region Skåne erbjuder inte tillräckligt bra arbetsvillkor för att behålla dem.

Som vanligt är det patienter och personal som hamnar i kläm för den här sortens högerpolitik.

Välkommen på en kväll där vi fördjupar oss i hur läget är för sjukvården i Malmö och Skåne.

Deltar gör:
Henrik Fritzon (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Skåne
Agneta Persson, Kommunal Skåne
Carina Svensson (S), regionråd i opposition och vice ordförande för Socialdemokraterna i Malmö

Arrangeras av: Socialdemokraterna i Malmö, ABF Malmö och Kommunal Skåne.

facebook Twitter Email