Föreningar och klubbars årsmöten

Föreningar och klubbar ska hålla sina årsmöten före februari månadens utgång.

Efter era årsmöten ska ni till arbetarekommunen redovisa vilka personer har fått olika uppdrag. Det gör ni helst före den 13 mars HÄR.  

Vänligen skicka in föreningens/klubbens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen efter årsmötet. Föreningens behov av anslag för utåtriktad verksamhet och stöd till lokalkostnader 2021 redovisas till expeditionen senast den 31 mars. Ni gör det via mail till malmo@socialdemokraterna.se

Med er anslagsframställan redovisas/bifogas:

  • Bokslut för 2021
  • Budget för 2022
  • Verksamhetsplan för 2022
  • Redovisning av erhållet anslag för 2021

facebook Twitter Email