I solidaritet med Ukraina

Det hänsynslösa anfallskrig som Ryssland nu genomför mot Ukraina representerar ett nytt, mörkt kapitel i Europas historia.

De enda som har ansvar för den här närmast obeskrivliga fasa som släppts lös över Ukraina, det är den ryska ledningen. Vladimir Putin, och hans närmaste påhejare.

Sverige och hela EU har i kraftigaste möjliga ordalag fördömt Rysslands väpnade angrepp. Ryssland agerar oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Det möts nu med kännbara svar. EU har beslutat om historiskt omfattande sanktioner.

Tisdagen den 1 mars fattade riksdagen beslut om ett omfattande stöd till Ukrainas väpnade styrkor. Senast Sverige lämnat ett stöd i denna omfattning var när Sovjetunionen angrep Finland 1939. Europa och Sverige befinner sig i en historiskt exceptionell situation. Då finns också behov av exceptionella beslut.
Sverige kommer att bidra med ett direkt stöd till Ukrainas väpnade styrkor med 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 5 000 pansarskott. Vi kommer också att skicka ett finansiellt stöd på 500 miljoner kronor till Ukrainas väpnade styrkor. Vi gör detta i samordning med andra länder, bland annat för att stödet på bästa och snabbast möjliga sätt ska nå Ukraina.

– Jag är glad att nästan alla partier i riksdagen, sju av åtta, ställer upp på detta historiska beslut och därmed visar att Sveriges solidaritet med Ukraina sker inte bara i ord, utan också i handling, säger Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö och riksdagsledamot.

Vi är redo att göra vad som krävs. I solidaritet med Ukraina. För Europas och Sveriges säkerhet.

Förutom ovanstående driver vi på för följande:

  1. Vi behöver slå hårdare och bredare mot det ryska toppskiktet. Det handlar till exempel om att sanktioner ska riktas mot ännu fler av de oligarker som håller Putins regim om ryggen.  
  2. Försäljningen av pass inom EU måste upphöra.  Att för stora pengar kunna köpa så kallade gyllene pass, som innebär att bland annat ryska oligarker i vissa medlemsstater kan skaffa sig EU-medborgarskap, och tillträde till hela EU, är en helt förkastlig verksamhet. 
  3. Vi vill att alla elitidrottare från den Ryska Federationen ska utestängas från allt internationellt utbyte. Det här är något som vår idrottsminister Anders Ygeman redan tidigare har lyft, och som regeringen nu arbetar vidare med.  
  4. Ukraina behöver ett långsiktigt stöd, för att stärka landet på sikt.  För när de ryska raketerna en dag slutat falla, då kommer det att behövas en massiv återuppbyggnad av landet. Regeringen vill därför att EU omprioriterar de medel som redan finns i EU:s budget för att öka stödet till Ukraina.
  5. Vi vill göra Ryssland ännu mer isolerat, genom att begränsa landets deltagande i internationella organisationer. Exempel finns redan – Europarådet har suspenderat Ryssland, och OECD har avslutat den uppskjutna processen för Rysslands anslutning till OECD.  Men EU bör nu gå vidare och se över vad som kan göras för att ytterligare isolera Ryssland inom internationella organisationer. 
  6. Det är verkligen angeläget att det görs grundliga utredningar av de  allvarliga rapporter om omfattande folkrättsbrott som nu kommer in från Ukraina. Regeringen kommer att ta initiativ till att skapa en internationell mekanism som kan samla in fakta och utreda misstankar om brott, så att de ansvariga kan ställas till svars. 

facebook Twitter Email