Krafttag mot lönedumpning och arbetslivskriminalitet

Ett samhälle som håller ihop skapar bäst förutsättningar för människor att växa och uppnå sin fulla potential. Därför ska vi socialdemokrater vända på varje sten för att bryta segregationen i samhället och trycka tillbaka kriminaliteten, var den än visar sig och på alla nivåer i samhället.

Den socialdemokratiska regeringen bland annat drivit på för myndighetsgemsamma kontroller i syfte att komma åt kriminalitet i arbetslivet. Nyligen inrättades också sju regionala center mot arbetslivskriminalitet, varav ett i Malmö. Men mer måste göras nationellt, regionalt och lokalt.

Malmö stad köper varor och tjänster för cirka 10 miljarder kronor årligen. Skattemedel ska gå till det som de är avsedda för. De ska aldrig hamna i kriminellas fickor, användas för att dumpa löner eller försämra villkor för anställda.

Socialdemokraterna i Malmö vill:

  • Inrätta en kommunal insatsgrupp mot lönedumpning

Lagstiftning medger för kommuner att kräva kollektivavtalsenliga villkor vid offentliga upphandlingar. Malmö stad gör detta och har också kontrollmekanismer för att säkerställa att avtal efterföljs. Byggnads och andra LO-fackförbund vittnar dock om att mer måste göras för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. Därför vill vi inrätta en lokal insatsgrupp i kommunen med ett tydligt uppdrag att genomföra kontroller och tillsyn gentemot upphandlade leverantörer i syfte att motverka lönedumpning och arbetslivskriminalitet. Inga företag ska konkurrera genom att dumpa löner eller erbjuda anställda dåliga villkor.

  • Inrätta en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet

Det ska vara lätt för arbetstagare och andra att vända sig till kommunen anonymt för att tipsa om dåliga villkor, löner eller andra misstänkta oegentligheter hos kommunens leverantörer. Till insatsgruppen mot lönedumpning vill vi därför också knyta en tipstelefon mot arbetslivskriminalitet.

För oss socialdemokrater är det självklart att alltid ta kampen mot lönedumpning och osund konkurrens. Det handlar om respekt för vanligt folks löner och villkor.


Bild från presskonferens 20 augusti, 2022 i Malmö.

facebook Twitter Email