styrelsen malmö arbetarekommun

Krisen kräver politiskt svar

Uttalande antaget av Malmö arbetarekommuns årsmöte 2023, 25 mars 2023, Limhamns Folkets hus:

KRISEN KRÄVER ETT POLITISKT SVAR
Våren 2023 vacklar svenska hushåll under tyngden av skenande livsmedelspriser, stigande räntor och rekorddyra drivmedel. Hyreshöjningarna är de största på 30 år. Redan ifjol raderade inflationen ut 10 års reallöneökningar. I kommun efter kommun larmar barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och civilsamhällets aktörer om att många som levt på marginalen inte längre har möjlighet att försörja sig. Allt fler hushåll kämpar med att sätta mat på bordet och köpa nya gympaskor till sina barn.

De förväntar sig en regering som bedriver en aktiv krispolitik. Men regeringen och Sverigedemokraterna verkar snarare ta inflationen och den ekonomiska krisen som förevändning för att skära ner på välfärden, bryta vallöften och ställa in viktiga framtidsinvesteringar.

Samtidigt som välfärden i Sveriges kommuner och regioner står inför ett ekonomiskt stålbad, väljer regeringen att kraftigt minska statsbidragen varje år under mandatperioden. Samtidigt som många branscher lider akut brist på utbildad arbetskraft, väljer regeringen att dra ner motsvarande 25 000 utbildningsplatser på komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan. Samtidigt som bostadsbyggandet tvärbromsar avvecklar man investeringsstödet, ett av få bostadspolitiska verktyg som faktiskt kunnat bidra till att upprätthålla byggandet av lägenheter med rimliga hyror.

Istället väljer man att lägga 13 miljarder kronor på en riktad skattesänkning för höginkomsttagare.

Det råder ingen brist på kloka satsningar och investeringar att göra nu, som utan att spä på inflationen lindrar människors ekonomiska utsatthet och samtidigt bygger samhället starkare.

SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ KRÄVER ATT REGERINGEN:
• Tar ansvar för att finansiera en likvärdig välfärd av hög kvalitet i hela landet, både under den rådande krisen och under åren som kommer. De generella statsbidragen behöver höjas och värdesäkras mot inflationen.

• Ger ekonomiskt stöd till de hushåll som har det tuffast, till exempel genom höjt barnbidrag.

• Tar tillbaka kontrollen över den svenska elmarknaden och inför folkhemsel för att garantera hushållen ett lägre och mer stabilt elpris.

• Storsatsar på utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att motverka arbetslösheten och säkra såväl välfärdens som näringslivets kompetensförsörjning.

facebook Twitter Email