Malmö arbetarekommun delar ut medaljer till Hjalmar Brantings minne

I samband med Malmö Arbetarekommuns årsmöte delades det ut ytterst välförtjänta Hjalmar Branting medaljer till Birgitta Nilsson, Lars Svensson, Ingegerd Larsson Hellqvist och Benthon Tissell.

De tackades för lång och trogen tjänst i partiet och i arbetarrörelsen. Vi säger stort grattis och ett stort tack för deras engagemang och kamp att göra tillvaron bättre för oss alla.

Joakim Sandell, ordförande.

Medaljerna delades ut under smittskyddssäkra förhållanden på Per-Albin Hanssons födelsehem i Malmö.

facebook Twitter Email