14 maj Politiskt forum

Den 14 maj håller vi ett politiskt forum under parollen "Tillsammans bygger vi Malmö helt". Det blir en dag fylld av politik, debatt och kultur. Varmt välkommen!


Tillsammans bygger vi Malmö helt!

Vi fyller ABF-huset med föredrag, workshops, kultur och idéer, drömmar och politik för hur vi bygger tillsammans bygger Malmö helt. Förutom seminarieprogrammet bjuder vi på grillad korv till lunch!

När: 14 maj, kl 9-15
Var: ABF-huset, Spånehusvägen 47

Seminarieprogram:

10.00-10.45 Tid för reformer i sjukvården
En jämlik och tillgänglig sjukvård är grundläggande i den svenska välfärdsmodellen. Ändå har personalbrist och långa köer tyvärr blivit alltför vanligt, samtidigt som många vårdanställda upplever en ökad stress på jobbet.

Lyssna på ett samtal om skånsk och svensk sjukvård men Henrik Fritzon, gruppledare för socialdemokraterna i region Skåne.

10.00-10.45 Bostäder för alla eller en marknad för några?
Bostaden är en social rättighet och utgör en central del av välfärdsbygget. Men idag har bostaden kommit att allt mer utvecklas till en handelsvara. Hur får vi en bostadspolitik som underlättar för fler att få en egen bostad? Vad krävs lokalt och nationellt? Och vilken roll kan bostadsbyggande och stadsutveckling spela för att bryta segregationen och skapa ett mer jämlikt samhälle?

Panelsamtal med: Leilani Farha, Global Director The Shift (videohälsning), Sofia Hedén (S), Martin Grander forskare Malmö universitet och Olof Andersson, VD Trianon. Modereras av Arian Ratkoceri.

11.00-12.00 Folkbildningens kraft i samhällsutvecklingen

Ett samtal om folkbildningens betydelse i en polariserad tid, om attackerna som nu riktas mot folkbildningen och synen på vad folkbildning är och dess syfte. Under en timma utforskar vi vad studieförbunden har för betydelse för samhället och demokratin och hur den kraften kan utvecklas för folkets och bildningens skull.

Susanne Lund, verksamhetsutvecklare på studieförbundet ABF Malmö, Ivar Hedén Judt, regionchef på studieförbundet Bilda Sydväst Frida Trollmyr, kommunalråd (S) och kulturnämndens ordförande i Malmö
Moderator: Peter Gustavsson, redaktör för tidningen Rörelsen och tidigare anställd på ABF-förbundet.

11.00-12.00 En skola för alla?
Vilka uttryck tar sig ojämlikheten och segregationen i skolan och vad kan vi göra åt den? Välkommen till ett samtal om hur vi skapar en likvärdig skola där alla elever, oavsett förutsättningar och hemförhållanden, ges chans till en trygg och bra utbildning.
Panelsamtal med: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Linnea Lindquist, skoldebattör samt Said Mekahal, sektionschef Allaktivitetshusen. Modereras av Anna Singateh, Pedagogisk Inspiration Malmö (PI).

12.00-13.00 Offensiv för ekonomisk trygghet med Ardalan Shekarabi
Ett starkt samhälle finns där i livets alla skeden. När vi blir äldre, sjuka eller bildar familj ska det finnas en ekonomisk trygghet. Men pensionerna är för låga och behöver höjas. Sjukförsäkringen har varit trasig länge och behöver lagas. Hör Ardalan berätta om socialdemokratins arbete för att stärka den ekonomiska tryggheten.

13.15-14.00 Socialdemokratins framtid! Samtal om socialdemokratins framtid, vad vill vi och vart ska vi bortom valet i höst? Vad är den politiska visionen för säg vår livstid om vi jobbar tillsammans för att nå den? Med Arwin Sohrabi, gruppledare miljönämnden och Zinaida Kajevic, förste ombudsman Malmö arbetarekommun och Maria Granlund, riksdagsledamot, lett av Peter Gustavsson.

14.15-14.00 Sjung arbetarrörelsesånger från Röda Sångboken! Kristian Svensson leder i sång med den röda sångboken.

13.15-15.00 Valarbetarutbildning!
För dig, ny som gammal, som vill engagera dig i valrörelsen.  


Arrangörer: S Malmö, LO Malmö, SSU, S-kvinnor och ABF

facebook Twitter Email