Digital verksamhetsdag

Varmt välkomna alla ledamöter, ersättare och övriga som innehar funktioner i en styrelse eller klubb till en digital verksamhetsdag den 28 november, 09:00-12:00!

Vi kommer att prata om aktuella verksamhetsfrågor, medlemsvärvning, kyrkovalet, hur vi ska fundera kring kampanjarbetet osv. Vi kommer även att presentera det kampanjverktyg som vi kommer att använda oss av framåt i tiden: Walk! Vi rustar oss för kommande år. Anmälan till verksamhetsdagen görs här.

Förste OmbudsmanZinaida Kajevic
Socialdemokraterna i Malmö040-631 22 33
facebook Twitter Email