Efter föreningarnas och klubbarnas årsmöten 2021

Efter årsmötet ska ni redovisa vilka personer som har fått olika uppdrag! Det gör ni via här och helst före den 7 mars.

Vänligen skicka in föreningens/klubbens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen efter årsmötet. Vi får gärna maila till oss på socialdemokraterna@malmo.sap.se

Föreningens behov av anslag för utåtriktad verksamhet och stöd till lokalkostnader 2021 redovisas till expeditionen senast den 31 mars.

Med er anslagsframställan redovisas/bifogas:

  • Bokslut för 2020
  • Budget för 2021
  • Verksamhetsplan för 2021
  • Redovisning av erhållet anslag för 2020
facebook Twitter Email