Kyrkoval 2021

Val i Svenska kyrkan kommer att genomföras den 19 september 2021.

Remiss – Kyrkopolitiskt program inför valet 2021

Arbetarekommunens kyrkopolitiska valledning lägger fram ett förslag till ett lokalt valmanifest. Efter remissbehandling kommer arbetarekommunens styrelse att redovisa ett förslag till program som vi behandlar på årsmötet den 20 mars 2021.

Vill du vara med och lämna synpunkter? Kontakta din förening eller klubb för att vara med i deras arbete.

Remiss – Valmanifest 2021

facebook Twitter Email