Kyrkoval 2021

Val i Svenska kyrkan kommer att genomföras den 19 september 2021.

Kompletterande nomineringar till lokala interna kyrkouppdrag

Föreningar och klubbar har möjlighet att nominera till interna uppdrag inom Svenska kyrkan i Malmö fram till den 13 juni! Det handlar om uppdrag i förtroenderåd och nämnder inom pastoratet som kommer att tillsättas efter valet 19 september 2021.

De som redan nominerats till våra listor anses fortsatt stå till förfogande. Era nomineringar skickar ni fram till den 13 juni. Kompletterande nomineringar gör ni här.

Valmanifest och kyrkofullmäktigelista

På årsmötet den 20 mars 2021 kommer vi att fatta beslut om vårt lokala kyrkopolitiska valmanifest. Samma dag kommer vi även att fastställa vår kyrkofullmäktige lista.

facebook Twitter Email