Kyrkoval 2021

Val i Svenska kyrkan kommer att genomföras den 19 september 2021. Föreningarna och klubbarna ombeds nominera till kyrkopolitiska uppdrag.

Vi kommer att fastställa nomineringar till tre olika nivåer i samband med kyrkovalet: till kyrkofullmäktige (lokalt), stiftsfullmäktige (regionalt) och kyrkomötet (nationellt). Efter valet kommer vi att utse personer till olika råd och styrelser (lokalt). Föreningarnas och klubbarnas nomineringar gäller båda dessa delar dvs det handlar om kyrkopolitiska uppdrag i stort.

Den som nomineras skall vara medlem i Svenska kyrkan, över 16 år och vara medveten om att hen behöver skriva under en kandidatförsäkran.

Nomineringen görs här, senast den 30 november.

Kyrkopolitisk Valkonferens 13 mars

Nominering av ombud och ersättare till kyrkopolitisk valkonferens den 13 mars

På den kyrkopolitiska valkonferens som är inbokad till den 13 mars nästa år ska partidistrikten från Skåne och Blekinge fastställa en stiftsfullmäktigelista (regional) och kyrkomöteslista (nationell).

De personer som nomineras till ombud ska delta på konferensen och vara med att fastställa dessa två listor.

Nomineringen görs HÄR, senast den 30 november.

facebook Twitter Email