Malmö arbetarekommuns årsmöte 20 mars 2021

Den 20 mars 2021 håller Malmö arbetarekommun sitt årsmöte.

Nomineringar och motioner

Nominerings- och motionsstoppet var den 31 januari.

Medlemmar som vill närvara på årsmötet?

Medlemmar har rätt att delta på årsmötet. För att du ska få sin möteslänk behöver vi ha din anmälan före den 18 mars. Du anmäler dig här.

Ombud, ersättare och gäster blir kallade i vanlig ordning och behöver inte anmäla sig via länken.

facebook Twitter Email