Malmö arbetarekommuns årsmöte 20 mars

Den 20 mars 2021 håller Malmö arbetarekommun sitt årsmöte.

Nomineringar:

På årsmötet kommer vi att välja ledamöter och ersättare i styrelsen, revisorer, ledamöter i valberedningen samt 15-mannalistan.

Föreningarna och klubbarna har till den 31 januari att skicka in sina nomineringar via formulären nedan. De som nomineras ska vara tillfrågade. Nomineringar till årsmötet skickas in HÄR.

Motioner

Föreningar och klubbar som vill skicka sina motioner kan göra det nedan. Det ska göras senast den 31 januari 2021!

Notera att ni ska ange ifall ni har antagit motionen som egen (bifallit/ställt er bakom motionen) eller enskild (avslagit/inte ställt er bakom). Bekräftelse på insänd motion kommer att skickas till den epostadress som anges nedan.

Notera att motionen ska vara behandlad i föreningen/klubben allra först. Ifall ni har behandlat fler motioner behöver ni gå till länken igenom och klistra in texten för var och en separat. Skicka in din motion HÄR.

facebook Twitter Email