Nominering till gruppledare för Malmö Live

Föreningar och klubbar ombedes nominera till fyllnadsval av gruppledare i Malmö Live Konserthus AB. Personen ni föreslår ska vara tillfrågad. Nomineringsstoppet den 13 december.

Nomineringen görs här.

facebook Twitter Email