Partikongress 2021

Nytt datum för den 41:e ordinarie partikongress, 3-7 november 2021

Med anledning av COVID-19 råder det fortfarande stor osäkerhet hur pandemin kommer att utvecklas och verka under våren 2021.

Partistyrelsens kansli har analyserat flera olika scenarier och bedömningen är att en flytt av kongressen är det alternativ som bäst överensstämmer med partiets ambition med en socialdemokratisk kongress. Därför har partistyrelsen beslutat att skjuta upp kongressen från maj till den 3-7 november 2021. Innan dess ska vi utse ombud från Malmö genom medlemsomröstning och behandla politiska förslag (motioner) från medlemmarna i arbetarekommunen.

Motionerna behandlas först i din socialdemokratiska förening eller fackklubb och därefter av arbetarekommunens representantskap. Motioner som behandlats i din förening eller fackklubb lämnas in här

Information om formerna för ombudsvalen samt deadline för motionsstopp kommer upp här snart.

Socialdemokraterna Malmö

facebook Twitter Email