Partikongress 2021

Socialdemokraternas 41:e ordinarie partikongress hålls i Göteborg den 3-7 november.

Valda ombud till partikongressen från Malmö är: Amani Loubani, Carina Svensson, Jan Svärd, Vanja Andersson, Mathias Persson, Rose-Marie Carlsson, Nadjam Malik och Arwin Sohrabi.

facebook Twitter Email