Malmö arbetarekommuns representantskap 31 maj 2021

Medlemmar har rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag på representantskapet

Ombud, ersättare och gäster blir kallade i vanlig ordning och behöver inte anmäla sig.

facebook Twitter Email