Val 2022

Organisatoriskt
Arbetarekommunens styrelse har utsett den grupp som ska arbeta med att ta fram ett förslag till nästa kommunalpolitiska program. Föreningar och klubbar har utsett sina valledare och partiet har mötts till valkonferens och tagit ut riktningen mot valvinst 2022!

Nominering till listorna inför valet 2022
Föreningar och klubbar har nominerat kandidater till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Malmö arbetarekommuns nominering till listorna till region- och riksdagen kommer vi att behandla på representantskapet i december i år. Fastställande av listan till kommunfullmäktige kommer att ske på vårt årsmöte den 19 mars 2022.

Kommunpolitiskt program
Programmet som S i Malmö ska gå till val på behandlas först av klubbar och föreningar i remissinstans. Sedan fastställs programmet i sin helhet under årsmötet den 19 mars på Limhamns folkets hus.

facebook Twitter Email