Val 2022

Det börjar bli dags att ta mer konkreta steg mot valrörelsen 2022. Malmö arbetarekommunens styrelse har utsett den grupp som ska arbeta med att ta fram ett förslag till nästa kommunalpolitiska program.

Föreningar och klubbar har utsett sina valledare och partiet har mötts till valkonferens och tagit ut riktningen mot valvinst 2022!

Nominering till listorna inför valet 2022

Föreningar och klubbar har nomineringsrätt till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige! Den 30 oktober är det sista datumet för nominering av kandidater till samtliga tre listor. 

Den nominerade ska vara tillfrågad och allmänt lämplig som kandidat. Föreningarnas och klubbarnas nomineringar ska redovisas via nedanstående länkar.  

Riksdagslistan

Regionfullmäktigelistan.  

Kommunfullmäktigelistan.

Malmö arbetarekommuns nominering till listorna till region- och riksdagen kommer vi att behandla på representantskapet i december i år. Fastställande av listan till kommunfullmäktige kommer att ske på vårt årsmöte 2022 (datumet för årsmötet är inte fastställt). 


facebook Twitter Email