#45 Riksdagsarbetet

I detta avsnitt möter ni Rose-Marie Carlsson, riksdagsledamot från Malmö. Vi samtalar om hennes arbete i riksdagen, samt hennes utskott.

Läs mer

#44 Lo;s valanalys i Skåne

I detta avsnitt möter ni Markus Blomberg, distriktschef för LO facken i Skåne. Vi samtalar om Lo:s valanalys och deras insatser de gjorde under valåret 2022, samt hur deras medlemmar uppfattade politiken.

Läs mer

#43 Media analys av valet 2022

I detta avsnitt möter ni Anders Malmström, som är journalist, och som nu arbetar på partidistriktet i Skåne med att analysera hur media har speglat Socialdemokratin under valrörelsen 2022 i Skåne. Vi samtalar om hur mycket vi har synts, och vilka politiker som har synts mest.

Läs mer

#42 Politiskt porträtt av Jan Svärd

I detta avsnitt möter ni Jan Svärd, före detta kommunalpolitiker, samt författare och samhällsdebattör i Malmö. Vi samtalar om hans liv och politiska gärningar.

Läs mer

#41 Kyrkopolitiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Helen Persson vice ordförande i kyrkorådet i Malmö, Carina Nilsson ordförande i fastighetsberedningen, Patrik Lindqvist ordförande kyrkogårdsberedningen. Vi samtalar om kyrkopolitiken i Malmö, samt om organisationsförändringarna.

Läs mer

#40 Politiskt samtal med Ilmar Reepalu

I detta avsnitt möter ni Ilmar Reepalu, som berättar om sitt politiska liv och gärningar under åren 1985–2013.

Läs mer

#39 Räddningstjänst Syd

I detta avsnitt möter ni Susanne Jönsson, som är ordförande i räddningstjänst syd. Vi samtalar om deras verksamhet, samt om deras beredskapsorganisation.

Läs mer

#38 Valrörelsen i Malmö 2022

I detta avsnitt möter ni Zinaida Kajevic, som är första ombudsman på Malmö arbetarekommun. Vi samtalar om valrörelsen i Malmö, samt om alla våra kampanjinsatser vi genomfört.

Läs mer

#37 Valrörelsen i Skåne 2022

i detta avsnitt möter ni Petra Bergqvist, som är första ombudsman på partidistriktet i Skåne. Vi samtalar om alla insatser som gjordes under valrörelsen i Skåne, samt känslorna under och efter ¨valrörelsen.

Läs mer

#36 Valkänslor kommunalt, regionalt, nationellt

I detta avsnitt möter ni riksdagsledamoten och Malmö arbetarekommuns ordförande Joakim Sandell. Vi samtalar om valresultatet, tillsättande av valanalysgrupp, valkänslor.

Läs mer
facebook Twitter Email