#85 Malmömodellen en trygghetsinsats

I detta poddavsnitt möter ni Sedat Arif, som är kommunalråd och ansvarar för arbetsmarknad och socialtjänsten. Vi samtalar om de förebyggande insatserna för barn och ungdomar, samt om den positiva utvecklingen för Malmö gällande trygghet och vår Malmömodell.

Läs mer

#84 Malmö en ledstjärna inom klimatpolitiken

I detta poddavsnitt möter ni Sofia Heden, som är ansvarigt kommunalråd för miljö och service i Malmö. Vi samtalar om socialdemokraternas framgångsrika klimat och miljöpolitik, som har uppmärksammats nationellt som internationellt.

Läs mer

#83 Göran Persson talar ut om processerna!

I detta poddavsnitt möter ni före detta partiledaren och statsministern Göran Persson. I en unik intervju samtalar vi om tankarna kring det gröna folkhemmet, samt om de samtida och de historiska processerna kring politiken.

Läs mer

#82 VA Syds verksamhet

I detta poddavsnitt möter ni Magdalena Beck, som är ordförande för VA Syds förbundsstyrelse. Vi samtalar om deras utmaningar, samt om vårt dricksvatten och stadens avloppssystem.

Läs mer

#81 Vår skuggbudget för 2024

I detta avsnitt möter ni Joakim Sandell, ordförande för Malmö arbetarekommun, riksdagsman och ledamot i finansutskottet, samt Niklas Karlsson, ordförande för partidistriktet Skåne, riksdagsman och ordförande för skatteutskottet. Vi samtalar om vår skuggbudget och vilka skillnader det är mellan den och regeringens budget för 2024.

Läs mer

#80 Vad händer inom primärvården i Skåne

I detta avsnitt möter ni Jonas Esbjörnsson, som är 2:a vice ordförande i primärvårdsnämnden i Skåne. Vi samtalar om de nedläggningar som sker med den SD borgerliga ledningen inom region Skåne, samt om vad som händer med våra vårdcentraler.

Läs mer

#79 Vad händer med klimatfrågorna i EU

I detta avsnitt möter ni vår eEuropaparlamentariker och gruppledare Helen Fritzon. Vi samtalar om vad som händer inom EU, valet, samt om klimatpolitiken och de insatserna som måste göras.

Läs mer

#78 Fackligt politiskt porträtt med Bengt Göran Svensson

I detta avsnitt möter ni Bengt Göran Svensson, vi samtalar om hans liv som ombudsman på byggnads, och hans fackliga och politiska gärningar.

Läs mer

#77 Vad tycker LO om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige

I detta avsnitt möter ni LO:s chefsekonom Laura Hartman. Vi samtalar om den ekonomiska utvecklingen och politiken i Sverige, och hur den drabbar den enskilda LO medlemmen i vardagen.

Läs mer

#76 Vad händer inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Malmö?

I detta avsnitt möter ni vårt kommunalråd Anders Rubin. Vi samtalar om den senaste utvecklingen inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Malmö

Läs mer
facebook Twitter Email