#15 Regeringens budget för 2022

I detta avsnitt samtalar jag med Joakim Sandell. som är ordförande för Malmö arbetarekommun, samt riksdagsledamot och sitter i finansutskottet. Vårt samtal handlar om de satsningar vår S-regering göt i budgeten för 2022.

Läs mer

#14 Överförmyndarnämnden i Malmö

I detta avsnitt möter du Zinaida Kajevic, som är ordförande för överförmyndarnämnden i Malmö. Vi samtalar om deras verksamhet, samt jur den kan utvecklas för framtidens behov.

Läs mer

#13 Folkrörelsearbete & Socialamedier

I detta avsnitt möter du Marie Granlund och hennes sidekick Nadjam Malik. De samtalar om folkrörelsearbete och sociala mediers betydelse i vårt samhälle.

Läs mer

#12 Miljönämnden i Malmö

I detta avsnitt möter du Arwin Sohrabi, Vice ordförande i miljönämnden i Malmö. Vi samtalar om vår socialdemokratiska miljö och klimat politik, samt alla miljöreformer vi genomfört i Malmö kommun.    

Läs mer

#11 Äldreomsorgen & Hemtjänsten i Malmö

I detta avsnitt möter du Anders Rubin som är ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen och hemtjänsten i Malmö. Vi samtalar om insatserna som vi genomfört under pandemins tid, samt om framtidens äldreomsorg och hemtjänstinsatser.   

Läs mer

#10 Kyrkovalet den 19:e september 2021

I detta avsnitt möter du vår partiordförande Stefan Löfven, Wanja Lundby-Wedin, Jesper Eneroth och Margot Wallström. I ett samtal om kyrkovalet den 19:e september 2021, samt vårt kyrkopolitiska program som vi Socialdemokrater ska genomföra under nästa mandatperiod.

Läs mer

#9 Kommunfullmäktige i Malmö

I detta avsnitt möter du kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, och hennes sidekick Hanna Jokell. De samtalar om arbetet kring att vara en ordförande, samt beslutsprocesserna.

Läs mer

#8 Våld i nära relationer

I detta avsnitt medverkar socialkommunalrådet Sedat Arif. Samtalet handlar om Malmös insatser mot våld i nära relationer.

Läs mer

#7 Marie Granlund & Nadjam Malik

I detta avsnitt möter du Marie Granlund (fd riksdagsledamot), och hennes sidekick Nadjam Malik. De samtalar om det parlamentariska läget i Sverige, samt riksdagens utskottsarbeten.

Läs mer

#6 Historien om Första maj

I detta avsnitt möter du Roger Johansson som är professor i historia och är verksam vid Malmö och Lunds universitet. Temat: Historisk tillbaka blick på arbetarrörelsens högtidsdag. Första maj!

Läs mer
facebook Twitter Email