#21 SSU pratar om första maj 2022

( detta avsnitt möter ni Leth och Hanna från styrelsen i SSU Skåne, vi samtalar om politiken och första maj 2022.

Läs mer

#20 Sjukvården inom SUS Malmö/Lund

I detta avsnitt möter ni Carina Svensson, som är regionråd i region Skåne. Carina sitter med i Sjukhusstyrelse SUS, 2:e vice ordförande. Vi samtalar om vad som händer inom sjukvården SUS Malmö/Lund.

Läs mer

#19 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden region Skåne. Vi samtalar om utbyggnaden av kollektivtrafiknätet fram till 2029, samt taxor och mycket mera.

Läs mer

#18 Kulturpolitiken i Malmö

U detta avsnitt möter ni Frida Trollmyr, som är ordförande för Kulturnämnden i Malmö. Vi samtalar om kulturens betydelse, samt alla satsningar vi gör på kulturlivet.

Läs mer

#17 Äldreomsorgen & Hemtjänsten i Malmö

I detta avsnitt samtalar vi med Anders Rubin som är kommunalråd, och ordförande för Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer

#16 Så bygger vi Malmö hållbart

I detta avsnitt möter du Sofia Hedén, som är ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Malmö.

Läs mer

#15 Regeringens budget för 2022

I detta avsnitt samtalar jag med Joakim Sandell. som är ordförande för Malmö arbetarekommun, samt riksdagsledamot och sitter i finansutskottet. Vårt samtal handlar om de satsningar vår S-regering göt i budgeten för 2022.

Läs mer

#14 Överförmyndarnämnden i Malmö

I detta avsnitt möter du Zinaida Kajevic, som är ordförande för överförmyndarnämnden i Malmö. Vi samtalar om deras verksamhet, samt jur den kan utvecklas för framtidens behov.

Läs mer

#13 Folkrörelsearbete & Socialamedier

I detta avsnitt möter du Marie Granlund och hennes sidekick Nadjam Malik. De samtalar om folkrörelsearbete och sociala mediers betydelse i vårt samhälle.

Läs mer

#12 Miljönämnden i Malmö

I detta avsnitt möter du Arwin Sohrabi, Vice ordförande i miljönämnden i Malmö. Vi samtalar om vår socialdemokratiska miljö och klimat politik, samt alla miljöreformer vi genomfört i Malmö kommun.    

Läs mer
facebook Twitter Email