#60 Amalthea 1908

I detta avsnitt möter ni professorn i historia Roger Johansson, som arbetar på Malmö universitet. Vi samtalar om ”Amalthea 1908”, om händelse förloppet, och de 3 som låg bakom sprängningen.

Läs mer

#59 Kollektivtrafiken i Malmö

I detta avsnitt möter ni Andreas Schönström, kommunalråd, samt 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i region Skåne. Vi samtalar om linjenätet och hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Malmö framöver.

Läs mer

#58 Inger Jarl Beck – Politiskt porträtt

I detta avsnitt möter ni Inger Jarl Beck, som är före detta riksdagsledamot och facklig ombudsman. Vi samtalar om hennes liv och vad det var som gjorde henne aktiv, som gav henne de politiska och fackliga uppdragen. .

Läs mer

#57 August Palm – Pionjärs porträtt

I detta avsnitt möter ni professorerna i historia, Roger Johansson(Malmö universitet) Lars Berggren(Lunds universitet). Samtalet handlar om vår Socialdemokratiska pionjär August Palm, och hela hans liv och historia.

Läs mer

#56 Demokrati och mänskliga rättigheter

I detta avsnitt möter ni vårt kommunalråd Amani Loubani. Vi samtalar om demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö, och hur detta kan utvecklas framöver.

Läs mer

#55 Ingegerd Wärnersson – Politiskt porträtt

U detta avsnitt möter ni Ingegerd Wärnersson, förre detta skolminister och riksdagsledamot. Vi samtalar om hennes liv som politiker och privat person, om skolreformer och om politikens vilja och process.

Läs mer

#54 Fritidsnämnden i Malmö

I detta avsnitt möter ni Sanna Axelsson, ordförande i fritidsnämnden Malmö. Vi samtalar om nämndens arbete och utmaningar, visioner och framtidsprojekt.

Läs mer

#53 Ingvar Carlsson – Politiskt porträtt!

I detta avsnitt möter ni förde detta partiordförande och statsministern Ingvar Carlsson. Vi samtalar om Ingvars liv och hans politiska gärningar i maktens korridorer.

Läs mer

#52 Servicenämnden i Malmö

I detta avsnitt möter ni Frida Trollmyr, som är ordförande i servicenämnden i Malmö. Vi samtalar om deras verksamhet, och frågorna kring färdtjänst, skolmåltider, energifrågorna, och om köp och sälj systemet.

Läs mer

#51 Skattepolitiken i Sverige

I detta avsnitt nöter ni Niklas Karlsson, som är skatteutskottets ordförande. vi samtalar om skattetrycket i Sverige, samt om hur vi Socialdemokrater ser på skattepolitiken.

Läs mer
facebook Twitter Email