#20 Sjukvården inom SUS Malmö/Lund

I detta avsnitt möter ni Carina Svensson, som är regionråd i region Skåne. Carina sitter med i Sjukhusstyrelse SUS, 2:e vice ordförande. Vi samtalar om vad som händer inom sjukvården SUS Malmö/Lund.

facebook Twitter Email