#36 Valkänslor kommunalt, regionalt, nationellt

I detta avsnitt möter ni riksdagsledamoten och Malmö arbetarekommuns ordförande Joakim Sandell. Vi samtalar om valresultatet, tillsättande av valanalysgrupp, valkänslor.

facebook Twitter Email