#37 Valrörelsen i Skåne 2022

i detta avsnitt möter ni Petra Bergqvist, som är första ombudsman på partidistriktet i Skåne. Vi samtalar om alla insatser som gjordes under valrörelsen i Skåne, samt känslorna under och efter ¨valrörelsen.

facebook Twitter Email