#38 Valrörelsen i Malmö 2022

I detta avsnitt möter ni Zinaida Kajevic, som är första ombudsman på Malmö arbetarekommun. Vi samtalar om valrörelsen i Malmö, samt om alla våra kampanjinsatser vi genomfört.

facebook Twitter Email