#44 Lo;s valanalys i Skåne

I detta avsnitt möter ni Markus Blomberg, distriktschef för LO facken i Skåne. Vi samtalar om Lo:s valanalys och deras insatser de gjorde under valåret 2022, samt hur deras medlemmar uppfattade politiken.

facebook Twitter Email