#56 Demokrati och mänskliga rättigheter

I detta avsnitt möter ni vårt kommunalråd Amani Loubani. Vi samtalar om demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö, och hur detta kan utvecklas framöver.

facebook Twitter Email