#6 Historien om Första maj

I detta avsnitt möter du Roger Johansson som är professor i historia och är verksam vid Malmö och Lunds universitet. Temat: Historisk tillbaka blick på arbetarrörelsens högtidsdag. Första maj!

facebook Twitter Email