#61 Strukturell rasism

I detta avsnitt möter ni statsvetaren och region politikern Hanna Jokel. Vi samtalar om den strukturella rasismen i Sverige och världen.

facebook Twitter Email