#9 Kommunfullmäktige i Malmö

I detta avsnitt möter du kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, och hennes sidekick Hanna Jokell. De samtalar om arbetet kring att vara en ordförande, samt beslutsprocesserna.

facebook Twitter Email