#2 Amani Loubani

Tandvården är en viktig del av välfärden som inte är tillräckligt utbyggd, där skillnader i inkomst påverkar hälsan på ett i grunden oacceptabelt sätt. Utvecklingen är just nu negativ i Skåne där tandvården har blivit allt dyrare. Det borgerliga styret i Region Skåne har gett Folktandvården Skåne i uppgift att höja tandvårdsavgifterna flera år i rad. Amani Loubani, vice-ordförande för Folktandvården Skåne gästar oss.

facebook Twitter Email