#5 Joakim Sandell & Sedat Arif

Under Päronträdet gästas av riksdagsledamoten och arbetarekommunens ordförande Joakim Sandell samt Kommunalrådet Sedat Arif. Tryggheten i Sverige och Malmö är på agendan. Vi pratar om skärpningen av lagar, samt det förebyggande arbetet för att förhindra kriminalitet. Vi pratar även om sluta skjut projektet i Malmö, samt Sis institutionerna.

Läs mer

#4 Birgitta Eriksson

Under Päronträdet gästas av Birgitta Eriksson, författare och förtroendevald men allra främst en kvinnorättskämpe. De kvinnliga förebilderna som kämpade för att kvinnorna ska få rösträtt.

Läs mer

#3 Wanja Lundby Wedin

Under Päronträdet gästas utav Wanja Lundby Wedin, f.d. LO ordförande samt 1:a vice ordförande för kyrkostyrelsen som är den högsta representanten där för den demokratiska grenen av den dubbla ansvarslinjen. Vi pratar om kyrkovalet, och vilka politiska frågor vi har drivit under denna mandat period, samt vårt politiska nationella valmanifest.

Läs mer

#2 Amani Loubani

Tandvården är en viktig del av välfärden som inte är tillräckligt utbyggd, där skillnader i inkomst påverkar hälsan på ett i grunden oacceptabelt sätt. Utvecklingen är just nu negativ i Skåne där tandvården har blivit allt dyrare. Det borgerliga styret i Region Skåne har gett Folktandvården Skåne i uppgift att höja tandvårdsavgifterna flera år i…

Läs mer

#1 Jesper Eneroth

I första avsnittet av Socialdemokraterna i Malmös nya podcast diskuterar programledare, Patrik Lindqvist kyrkoval 2021 med hjälp av Socialdemokraternas gruppledare i Kyrkomötet, Jesper Eneroth. Har de politiska partierna i kyrkan att göra? Går det att driva vilka frågor som helst i kyrkofullmäktige?

Läs mer
facebook Twitter Email