#3 Wanja Lundby Wedin

Under Päronträdet gästas utav Wanja Lundby Wedin, f.d. LO ordförande samt 1:a vice ordförande för kyrkostyrelsen som är den högsta representanten där för den demokratiska grenen av den dubbla ansvarslinjen. Vi pratar om kyrkovalet, och vilka politiska frågor vi har drivit under denna mandat period, samt vårt politiska nationella valmanifest.

facebook Twitter Email