Sångkören

Malmö arbetarekommun har startat en efterlängtad kör! Kören leds av Gabriella Forslund. Vi sjunger gamla och nya sånger från arbetarrörelsens stora låtskatt. Ingen förkunskap krävs. Var med och sjung du med.

Planering våren 2023: 
7 februari 
7mars
25 mars
lördag årsmöte (uppträdande)
4 april
30 april valborgsfirande (uppträdande)
2 maj
8 juni avslutning

Körrepetitionerna sker mellan 18.30-20.45 och genomförs som studiecirkel i samarbete med ABF Malmö.

Anmäl dig här: https://bit.ly/sjungsjung


Vill du vara med? Kontakta ombudsman Linnea på linnea.jacobsson@socialdemokraterna.se eller 070 773 1935

facebook Twitter Email