Socialdemokratiska satsningar på skolan gör skillnad

Se filmen om Malmös skolresa på vår Youtube kanal

Malmös grundskolor har vuxit med över 10 000 elever och runt 2000 anställda. Samtidigt ökar kunskapsresultaten, meritvärdena och behörigheten till gymnasiet. Störst förbättring har skett på skolor i tuffare områden.Med beslutsamhet och mångas samlade kraft kan vi skapa förändring! SE HELA FILMEN när kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) besöker Mellersta förstadsskolan och hör personal och elever berätta hur man arbetar för varje elevs bästa skola:

facebook Twitter Email