Vallöften Malmö 2018-2022

Malmö är Skånes enda storstad, regionens tillväxtmotor och porten till Europa. Vartannat jobb som skapas i Skåne skapas här. Hälften av bostäderna som byggs i Skåne byggs i Malmö. Och i Malmö har skolutvecklingen varit positiv åtta år i rad.

Men alla Malmöbor har inte fått ta del av den positiva utveck- lingen. Många känner otrygghet på grund av den organiserade brottsligheten. För många saknar ett jobb att gå till och alldeles för många barn lever i fattigdom och trångboddhet och får inte den start i livet som de har rätt till.

Allt detta vill vi förändra. Det gör vi med:

Investeringar istället för skattesänkningar Jämlikhet istället för klyftor
Samarbete istället för var och en för sig

Det här är en sammanfattning av Socialdemokraterna i Malmös kommunalpolitiska program och vallöften för mandatperioden 2018-2022.

Socialdemokraterna i Malmös Vallöften för mandatperioden 2018-2022 hittar du här:

VALLÖFTEN TILL MALMÖ 2018-2022

facebook Twitter Email