Vår politik

Socialdemokraterna är Malmöbornas parti. Vi vill arbeta för ett Malmö som håller ihop. Vilken stadsdel du föds i ska inte påverka dina livschanser eller din trygghet. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården där vi samtidigt för en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra politiker och kanslier i riksdagregion och kommun.

Detta är ett urval av vad vi vill göra i Malmö stad:

ARBETE

Vår politik för flera jobb

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Läs mer…

KULTUR OCH FRITID

Vår politik för kultur och fritid

Kulturen ger människan unika insikter och kunskaper om både det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till individers och samhällens utveckling. Därför är det viktigt att ett berikat kultur- och fritidsliv inte ska vara en klassfråga i Malmö. Kultur- och fritidsliv ska finnas tillgängligt för alla Malmöborna, oavsett ekonomiska och sociala villkor.

Läs mer…

SKOLA

Vår politik för skola och utbildning

En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. 

Läs mer…

STADSBYGGNAD

Vår politik för bostäder

Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer för fler.

Läs mer…

TRYGGHET

Vår politik för trygghet

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Läs mer…

VÅRD OCH OMSORG

Vår politik för vård och omsorg

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. De samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora, liksom för jämställdheten. Men då räcker det inte bara att man vet att servicen och omsorgen finns utan också att den håller en sådan kvalitet att den ger mervärde i de äldres vardag.

Läs mer…


KLIMAT OCH MILJÖ

Vår politik för en hållbar nutid och framtid

Klimatfrågan är vår tids allra största samhällsutmaning. Vi socialdemokrater både vill och kan ta oss an den utmaning det är att ställa om samhället.

Läs mer…

facebook Twitter Email