Vår politik

Socialdemokraterna är Malmöbornas parti. Vi vill arbeta för ett Malmö som håller ihop. Vilken stadsdel du föds i ska inte påverka dina livschanser eller din trygghet. Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården där vi samtidigt för en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra politiker och kanslier i riksdagregion och kommun.

Detta är ett urval av vad vi vill göra i Malmö stad:

ARBETE

Vår politik för flera jobb

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Läs mer…

KULTUR OCH FRITID

Vår politik för kultur och fritid

Möjligheten att ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv ska inte vara en klassfråga i Malmö. Det är av och för Malmöborna som fritids- och kulturlivet skapas och finns, och det ska vara till för alla, oavsett ekonomiska eller sociala villkor. Därför är Malmö en av de kommuner som satsar mest pengar per invånare på fritids- och kulturlivet och erbjuder en rad gratisaktiviteter året runt.

Läs mer…

SKOLA

Vår politik för skola och utbildning

En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Gymnasiet ska vara obligatoriskt för alla elever. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd.

Läs mer…

STADSBYGGNAD

Vår politik för bostäder

Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg m

Läs mer…

TRYGGHET

Vår politik för trygghet

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

Läs mer…

VÅRD OCH OMSORG

Vår politik för robustare välfärd

Äldreomsorgen är en av de viktigaste delarna av det vi kallar den svenska välfärden. Utan den skulle Sverige se väldigt annorlunda ut och villkoren för familjers liv, inte minst kvinnornas, hade varit radikalt annorlunda. Tryggheten i att veta att det finns stöd när jag eller mina anhöriga behöver det på äldre dar gör att jag inte måste gardera mig och ägna stora delar av livet åt att oroa mig. Jag vågar satsa på att förverkliga mina ambitioner i unga år. Särskilt kvinnor avlastas från ett mycket stort omsorgsåtagande som potentiellt skulle kunna hålla dem ifrån arbetsmarknaden och möjligheten att förverkliga sina drömmar. De samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora, liksom för jämställdheten. Men då räcker det inte bara att man vet att servicen och omsorgen finns utan också att den håller en sådan kvalitet att den ger mervärde i de äldres vardag.

Läs mer…


KLIMAT OCH MILJÖ

Vår politik för en hållbar nutid och framtid.

Klimatfrågan är vår tids allra största samhällsutmaning. Vi socialdemokrater både vill och kan ta oss an den utmaning det är att ställa om samhället.

Läs mer…

facebook Twitter Email