Skola

Vår politik för skola och utbildning

För oss socialdemokrater har skolan en alldeles särskild plats i samhällsbygget. En bra skola är nyckeln till individens frigörelse. En dålig skola befäster ärvda ojämlikheter och gör världen mindre.

För Sverige hade en gång världens bästa skola, men nu är vi nästan sämst i klassen. Konsekvenserna av 90-talets skolexperiment har lett till att svensk skola blivit allt mer segregerad och mindre likvärdig. Inte i något annat land i världen finns ett så utpräglat skolmarknadssystem formad av vinstjakt och privata särintressen som här.

I kommunen kan vi göra en del men det krävs nationell politik för att komma tillrätta med de stora problemen. Det är tydligt vad som måste göras. Vi måste sätta elevernas rätt till likvärdig utbildning före marknadsexperiment och vinstjakt.

Nu krävs fler modiga reformer för en jämlik skola. Vi vill bland annat se:
– Stopp för vinstjakten
– Ökat kommunal inflytande över friskoleetableringar
– Resurser till skolan ska fördelas efter behov
– Minskad skolsegregation genom reformerat skolval
– En skola styrd med tillit istället för konkurrens och kontroll

I Malmö har vi länge haft fullt fokus på skolan och vi kan nu konstatera 10 år av stärkta skolreslutat:
– Höjda betyg
– Fler behöriga till gymnasiet
– Skolor i utsatta områden lyfter mest

Det är resultatet av en politik om satt skolan främst. Vi har tillfört mer resurser och styrt pengarna dit behoven är som störst. Vi har riggat en skolorganisation som klarar att driva ett förändringsarbete där vi låter proffsen vara proffs. Detta har skett samtidigt som Malmö haft en historisk skolutbyggnad. Under 2010-talet har vi byggt fler skolor än under 80, 90 och 00-talet tillsammans.

Vi är stolta över Malmös skolresa med inte nöjda. Vårt mål är tydligt, varenda malmöunge ska lyckas i skolan.

Läs gärna vår antologi: Malmös skolresa – röster om en skola för alla.

facebook Twitter Email