Alla har rätt till en god välfärd och hälsa

En god välfärd som fördelas efter behov är en av de viktigaste åtgärderna för att människor ska leva goda liv i frihet, men också för fortsatt välstånd och utveckling i samhället. De senaste årtiondena har kraven på välfärden ökat, samtidigt som resurserna inte har hängt med. Marknadskrafter och en osund marknadslogik har ätit sig in i välfärdssektorn. Det leder till att personal inom välfärden går på knäna, samtidigt som välfärdskoncerner plockar ut stora vinster. Denna utveckling kan inte fortsätta. Malmöbornas behov av välfärd och hälsa behöver sättas i främsta rummet.

Ordförande: Rose-Marie Carlsson.
Ledamöter: Nihad Pasalic, Olga Roos och Daniel Hedén.
Sekreterare: Bahhar Mohammadi Norén

Bli medlem.

Här kan du ge arbetsgruppen dina inspel till sitt arbete:

facebook Twitter Email